Lưới công trình là một loại lưới chuyên dụng được sử dụng trong ngành xây dựng với mục đích đảm bảo an toàn và bảo vệ trong quá trình thi công. Lưới công trình bao gồm nhiều loại khác nhau, tùy thuộc vào mục đích sử dụng cụ thể trong từng giai đoạn xây dựng. Dưới đây là một số loại lưới công trình phổ biến:

Hotline: 0388 423 248